Πιστοποίηση κατά EMAS

Το Περιφερειακό Ταμείο είναι εγγεγραμμένο από το 2009, στην Ελληνική Επιτροπή EMAS, για συμμετοχή στο ομώνυμο σύστημα περιβαλλοντικής πολιτικής.

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) είναι ένας μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του οποίου αναγνωρίζονται οι οργανισμοί εκείνοι που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε διαρκή βάση                                                                                                                                                                                                  

  • Περιβαλλοντική Δήλωση 2009                                                                                                                                                                                                              
  • Περιβαλλοντική Δήλωση 2010                                                                                                                                                                                                                      
  • Περιβαλλοντική Δήλωση 2011                                                                                                                                                                                                                     
  • Περιβαλλοντική Δήλωση 2012                                                                                                                                                                                                             
  • Περιβαλλοντική Δήλωση 2013                                                                                                                                                                                                              
  • Περιβαλλοντική Δήλωση 2014