Διοικητικό Συμβούλιο

Με την υπ. αριθμ. 2699 /14-10-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, με τετραετή θητεία, ως ακολούθως:

  1. Κωνσταντίνος Μουτζούρης του Ιωάννη, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ως Πρόεδρος.
  2. Αριστείδης Χατζηκομνηνός του Γεωργίου, Δικηγόρος,  Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Κουφέλο του Μιχαήλ, Δικηγόρο, Αντιπεριφερειάρχη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.       
  3. Παντελής Βρουλή τουΚωνσταντίνου, Ηλ/γο Μηχανικός, Ιατρός, Αντιπεριφερειάρχης, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή τον Νικόλαο Νύκτατου Παναγιώτη, Δικηγόρο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
  4. Ευστράτιος Χρυσοστόμου Κυρατζή του Παναγιώτη, Λογιστής, Περιφερειακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος προερχόμενος από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παρασκευά Παπαγεωργίου του Εμμανουήλ, Μηχανολόγο Μηχανικό, Περιφερειακό Σύμβουλο, εκπρόσωπο προερχόμενο από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό.
  5. Γεώργιος Κατουσέλλη του Αναστασίου, Δημόσιο υπάλληλο, Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ΠΤΑΑ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Καρέκο του Γεωργίου, Λογιστή, Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ΠΤΑΑ.
  6. Σαράντης Προκοπίου του Ελευθερίου, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος της Διοικούσης Επιτροπής του Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του Τ.Ε.Ε., εκπρόσωπος εργοδοτικών οργανώσεων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευστράτιο Μανωλακέλλη του Κωνσταντίνου, Πολιτικό Μηχανικό, Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του Τ.Ε.Ε.
  7. Νικόλαος Χρυσάφης του Ιωάννη, υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Λέσβου της ΑΔΕΔΥ, εκπρόσωπος των εργατικών ενώσεων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Αλεξίου του Μιχαήλ, υπάλληλο του Δήμου Λέσβου, Αντιπρόεδρος της Ε.Γ του Νομαρχιακού Τμήματος Λέσβου της ΑΔΕΔΥ.
  8. Παναγιώτης Παρασκευά του Αποστόλου, Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικός Δημ. Υπάλληλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Έφη Ελευθερίου του Γεωργίου, Δημ. Υπάλληλος, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
  9. Ειρήνη Αγάλια Πολίτη του Εμμανουήλ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ρεβέκκα Καρίπη του Νικολάου, Δημ. Υπάλληλος, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου